Αρχική » ευρωπαΐκά προγράμματα » Cooperation for innovation and exchange of good practices

Cooperation for innovation and exchange of good practices

English

Wireless Personal Area Networks (WPAN) include technologies such as Wireless USB, Bluetooth, Z-Wave, ZigBee, RuBee, DASH7, IrDA and NeuRFon.


In the European action “Cooperation for innovation and exchange of good practice” and within the framework of the Erasmus + program, our school in cooperation with the technological institutes:
A. CIFP Ferrolterra from Spain
B. Berufskolleg Tecklenburger Land from Germany
C. ITIS L. DA VINCI from Italy

has taken a collaborative action to understand, develop and implement the WPAN Z-Wave system, titled Z-Wave Digital Home.
In the framework of this European cooperation, teachers and pupils from all the countries involved will travel to all the institutions of the participating countries for the purpose of developing and completing the project.
More specifically, there will be two meetings in the coordinating country Spain, one in Italy, one in Germany and one in Greece.
The project’s duration is 2 years.

Ελληνικά

Στα Ασύρματα δίκτυα προσωπικού χώρου ( Wireless Personal Αrea Νetworks WPAN) συγκαταλέγονται οι τεχνολογίες Wireless USB, Bluetooth,
Z-Wave, ZigBee, RuBee, DASH7, IrDA και NeuRFon

Στην ευρωπαϊκή δράση «Συνεργασία για την καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών» και στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, το σχολείο μας σε συνεργασία με τα τεχνολογικά ιδρύματα:
Α. CIFP Ferrolterra από την Ισπανία
Β. Berufskolleg Tecklenburger Land από την Γερμανία
Γ. ITIS L. DA VINCI από την Ιταλία

ανέλαβε συνεργατική δράση για την κατανόηση, ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος WPAN  Z-Wave, με τίτλο Z-Wave Digital Home.

Στο πλαίσιο αυτής της Ευρωπαϊκής συνεργασίας, καθηγητές και μαθητές από όλες τις εμπλεκόμενες χώρες, θα ταξιδεύσουν σε όλα τα ιδρύματα των χωρών συμμετοχής με σκοπό την ανάπτυξη και ολοκλήρωση του έργου.
Αναλυτικότερα θα γίνουν δύο συναντήσεις στην συντονίστρια χώρα Ισπανία, μία στην Ιταλία, μία στην Γερμανία και μία στην Ελλάδα.

Το έργο έχει 2 έτη ως χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης.


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.