Αρχική » 2019

Αρχείο έτους 2019

Home digital z-wave

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/4de6b614-b1d2-40ef-8de2-a8b399f78df0

Z – Wave History

Το Ευρωπαϊκό project Erasmus+ Z-Wave Digital Home έφτασε στο τέλος του μετά από δύο χρόνια έρευνας και δημιουργίας. Εδώ μπορείτε να δείτε την ιστορία του.

Το Z-Wave συνεχίζεται!

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Z-Wave Digital Home, στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας, συνεχίστηκε με τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον Βόλο στις 21/22-3-2019. Οι εμπειρίες που αποκτήσαμε, τόσο οι καθηγητές, όσο και οι μαθητές από αυτή τη συνάντηση ήταν πολύτιμες!

Η επόμενη και τελευταία συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Ferrol της Ισπανίας τον Σεπτέμβριο.

Official Z-Wave Poster

Poster of Z-Wave meeting in Volos, Greece.