Αρχική » 2022 » Ιούνιος

Αρχείο μηνός Ιούνιος 2022

Συμπληρωματικές προκηρύξεις διαγωνισμών του Πυροσβεστικού Σώματος

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος:
www.fireservice.gr και στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr, οι συμπληρωματικές
προκηρύξεις των αντίστοιχων διαγωνισμών για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και
Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και στις Στρατιωτικές Σχολές, με το σύστημα των
εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, όσον αφορά τον αριθμό
εισακτέων, τις οποίες και επισυνάπτουμε.

Συμβουλευτική υποστήριξη εκπαιδευτικών

Επισυνάπτουμε μια εργασία που έγινε στο πλαίσιο αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας με θέμα “Συμβουλευτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και τη διαχείριση/πρόληψη προβληματικών συμπεριφορών στη σχολική μονάδα”

Σύγχρονο Ψηφιακό Σπίτι (Smart Home) με τη χρήση  Arduino

Από τη δράση “Εξωστρέφεια” & “Κοινωνική Αλληλεπίδραση – Σχέση” που έγινε στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μας μονάδας επισυνάπτουμε μία εργασία από το “Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας 2022 – Κόμβος Βόλου”, το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών εξαιτιίας της πανδημίας.