Αρχική » πανελλαδικές εξετάσεις (Σελίδα 2)

Αρχείο κατηγορίας πανελλαδικές εξετάσεις

Καθορισμός χρόνου και διαδικασίας υποβολής αιτήσεων/δηλώσεων συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις 2021

Επισυνάπτουμε την υπουργική απόφαση Φ.251/22933/Α5 (Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας υποβολής των Αιτήσεων – Δηλώσεων των αποφοίτων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου έτους 2021) καθώς και σχετικά έγγραφα.

Ενημέρωση για την ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων 2021

Επισυνάπτουμε την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, φύλλο 50/13-1-2021, με την απόφαση Φ6/3030/ΓΔ4 (Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ’ τάξης των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) για το σχολικό έτος 2020-2021) καθώς και την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, φύλλο 69/14-1-2021, με την απόφαση 3197/Δ2 (Τροποποίηση της υπό στοιχεία 94893/Δ2/17-7-2020 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου» (Β ́ 3046))

Νέα ύλη πανελλαδικών εξετάσεων

Επισυνάπτουμε το έγγραφο που επαναπροσδιορίζει την ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021.