Αρχική » πανελλαδικές εξετάσεις

Αρχείο κατηγορίας πανελλαδικές εξετάσεις

Πρόγραμμα πανελλαδικών 2022

Επισυνάπτουμε το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2022.

Συντελεστές βαρύτητας πανελλεδικά εξεταζομένων μαθημάτων

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 5400 / τ.Β’ η υπ΄ αριθμ. Φ.153.1/148498/Α5/18- 11-2021
(ΑΔΑ: 96ΥΔ46ΜΤΛΗ-Τ7Ρ) Υπουργική Απόφαση και στο ΦΕΚ 5399 / τ.Β’ η υπ΄ αριθμ. Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: Ω27Χ46ΜΤΛΗ-ΚΓΜ) με τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις σχολές των Α.Σ.Σ.Υ, των Αστυφυλάκων, των Πυροσβεστών, των Λιμενοφυλάκων, στις Α.Ε.Ν. και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, που θα ισχύσουν το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (πανελλαδικές εξετάσεις 2022) και εφεξής.

Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικών εξετάσεων

Επισυνάπτουμε τρία έγγραφα σχετικά με τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας για τα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων του σχολικού έτους 2021-2022 και εφεξής.

Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ 2022 – αιτήσεις

Επισυνάπτουμε την εγκύκλιο, καθώς και άλλα χρήσιμα έγγραφα, για την υποβολή αίτησης-δήλωσης μαθητών και αποφοίτων για συμμετοχή στις πανελλάδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2022.

Πανελλαδικές εξετάσεις για άτομα με σοβαρές παθήσεις

Επισυνάπτουμε την Φ.152/151921 /Α5/ 23-11-2021 με θέμα «Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών για έκδοση Πιστοποιητικού για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2022-23».

Προκήρυξη σχολών Ενόπλων Δυνάμεων

Επισυνάπτουμε την προκήρυξη για την εισαγωγή στις σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Προκήρυξη σχολών Αστυνομίας

Επισυνάπτουμε την προκήρυξη για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Προκήρυξη σχολής πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Επισυνάπτουμε την προκήρυξη του διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για το ακδημαικό έτος 2021-2022.

Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων 2021

Επισυνάπτουμε το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων 2021, όπως αυτό καθορίστηκε με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

Καθορισμός χρόνου και διαδικασίας υποβολής αιτήσεων/δηλώσεων συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις 2021

Επισυνάπτουμε την υπουργική απόφαση Φ.251/22933/Α5 (Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας υποβολής των Αιτήσεων – Δηλώσεων των αποφοίτων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου έτους 2021) καθώς και σχετικά έγγραφα.