Αρχική » λειτουργία σχολείου (Σελίδα 2)

Αρχείο κατηγορίας λειτουργία σχολείου

Αλλαγές στην έκδοση σχολικής κάρτας

Η σχολική κάρτα Covid-19 από τη Δευτέρα 1/11/2021 θα εκδίδεται μέσω του edupass.gov.gr.

H πλατφόρμα αφορά μόνο τις σχολικές μονάδες της δημόσιας εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και ειδικής αγωγής. Οι μαθητές των δημοσίων σχολείων θα δηλώσουν για τελευταία φορά στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr το αποτέλεσμα του self-test που πρέπει να δηλωθεί στις 28-29/10/2021, καθώς από τη Δευτέρα 1/11/2021 τίθεται σε λειτουργία για τις δημόσιες σχολικές μονάδες η πλατφόρμα edupass.gov.gr.

(περισσότερα…)

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 25-10-2021

Επισυνάπτουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα από 25-10-2021.

Ενισχυτική διδασκαλία

Παρακαλούνται όσοι μαθητές της Γ τάξης θέλουν να παρακολουθήσουν ενισχυτική διδασκαλία σε ειδικά μαθήματα πανελλαδικώς εξεταζόμενα (στα οποία απαιτείται να εξεταστούν για την εισαγωγή τους σε κάποιες σχολές των ΑΕΙ) να συμπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτουμε (οι γονείς για τους ανήλικους και οι ίδιοι αν αν είναι ενήλικοι) μέχρι τη Δευτέρα 25-10-2021 και ώρα 12:00 μεσημβρινή.

Κανονισμός λειτουργίας

Επισυνάπτουμε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σχολείου μας.

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 18-10-2021

Επισυνάπτουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα και το πρόγραμμα των τμημάτων από 18-10-2021.

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 11-10-2021

Επισυνάπτουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα και το πρόγραμμα των τμημάτων από 11-10-2021.

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Επισυνάπτουμε την πρώτη έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
έργου της σχολικής μας μονάδας.

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 4-10-2021

Επισυνάπτουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα και το πρόγραμμα των τμημάτων από 4-10-2021.

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 27-9-2021

Επισυνάπτουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα και το πρόγραμμα των τμημάτων από 27-9-2021.

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 13-9-2021

Επισυνάπτουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα ισχύσει από 13-9-2021.